مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۰:۴۱ 280

دکتر حسن المناعی

تهران ـ ربيع الاول 1432 هجری مصادف با بهمن ماه 1389 شمسی