مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1372 » 
ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1372