مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
اختتامیه سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ آذر ماه 1395

[ دفعات بازدید: 194 ]