مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
مراسم ترحیم عالم فرزانه آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی ـ تهران 1 بهمن ماه 1395

[ دفعات بازدید: 183 ]