مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
اعزام هیئتی از سوی مجمع تقریب برای ابلاغ تسلیت دبیرکل محترم به علماء لبنان و بازماندگان مرحوم عبدالناصر الجبري.

[ دفعات بازدید: 138 ]