مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار هیئتی از علمای هندوستان با آیت الله اراکی

[ دفعات بازدید: 154 ]