مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
بازدید آیت الله اراکی از دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه زاهدان

[ دفعات بازدید: 153 ]