مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
اجلاس هم اندیشی "اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت در جهان اسلام" / تهران ـ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1396(1)

[ دفعات بازدید: 141 ]