مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار هیئت علمای اهل سنت پاکستان با معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی

[ دفعات بازدید: 105 ]