مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران

[ دفعات بازدید: 94 ]