مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار آیت الله اراکی و هیات آذربایجانی با رئیس مجلس شورای اسلامی

[ دفعات بازدید: 128 ]