مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار هیات آذربایجانی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

[ دفعات بازدید: 99 ]