مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار هیات آذربایجانی با رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

[ دفعات بازدید: 102 ]