مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار آیت الله اراکی و هیات اسلامی آذربایجانی با وزیر امور خارجه

[ دفعات بازدید: 126 ]