مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
حضور آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در خبرگزاری تقریب

[ دفعات بازدید: 57 ]