مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
افتتاح ساختمان های اداری و خوابگاه و سلف متمرکز دانشجویان دانشگاه مذاهب با حضور آیت الله اراکی

[ دفعات بازدید: 95 ]