مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
حضور دبیرکل و مدعوان نشست "دیپلماسی وحدت" در سالن

[ دفعات بازدید: 70 ]