مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
مراسم آغازسال تحصیلی 97-96 دانشگاه مذاهب اسلامی با حضور دکتر مختاری رئیس دانشگاه و معاونین

[ دفعات بازدید: 83 ]