مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار جمعی از استعدادهای برتر و نخبگان جوان با رهبر انقلاب

[ دفعات بازدید: 93 ]