مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
​در دانشگاه مذاهب اسلامی؛ "نشست بررسی ارتباطات علمی و آموزشی دانشگاه‎های ایران و اندونزی" برگزار شد

[ دفعات بازدید: 116 ]