مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
تصاوير پيش از شروع اختتاميه سي و يکمين کنفرانس وحدت اسلامي

[ دفعات بازدید: 217 ]