مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
مراسم تکريم از شخصيت هاي تقريبي در سي و يکمين کنفرانس وحدت اسلامي

[ دفعات بازدید: 264 ]