مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار شیخ طاهر باوچی از رهبران دینی نیجریه با آیت الله اراکی

[ دفعات بازدید: 262 ]