مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
حضور آیت الله اراکی در بیست و نهمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب اسلامی ـ تهران

[ دفعات بازدید: 204 ]