مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار هیئت بلند پایه اوقاف سوریه با ایت الله اراکی

[ دفعات بازدید: 159 ]