مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

[ دفعات بازدید: 136 ]