مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار رئیس فراکسیون ادیان مجلس برزیل با دبیر کل مجمع جهانی تقریب

[ دفعات بازدید: 105 ]