مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبرمعظم انقلاب دیدار کردند

النص

[ دفعات بازدید: 47 ]