مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۰:۱۷ 283

اتحادیه ی اسلامی در بیانات دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری | فیلم

اتحادیه ی اسلامی در بیانات دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری