//یادداشت اختصاصی//

جمهوری اسلامی ایران پیشرو جریان وحدت اسلامی

جمهوری اسلامی ایران پیشرو جریان وحدت اسلامی

حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب: وجود تفرقه میان مسلمانان از یک سو و هماهنگی کشورهای جهان غرب علیه اسلام از سوی دیگر این ضرورت را ایجاب می کند که  برای رفع این پراکندگی میان پیروان دین اسلام، به قرآن رجوع شود؛ در واقع اتحاد که موجد انسجام و یگانگی همه مسلمانان در انتخاب راهکار یکسان برای رسیدن به اهداف واحد در برابر دشمنان است، از نظر قرآن یک امر بسیار ضروری به شمار می آید و نتیجه اختلاف چیزی جز کم شدن توان کشورهای مسلمان و از بین رفتن بزرگی و جایگاه مسلمانان نخواهد بود. این اختلافات در حالی هر روز ابعاد بیشتری پیدا می کند که مسلمانان باید از خود سوال کنند که پیامدهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در کنار جنگ ها و کشتاری که بی رحمانه به دلیل وجود این اختلافات به کشورهای مسلمان تحمیل می شود، چه منطقی پشت سر خود دارد؟
اینها اتفاقاتی است که در نتیجه عدم شناخت و معرفت به مبانی اسلام روی می دهد و بسیاری از کشورهای غربی هم با بهره برداری از این عدم شناخت به وجود تفرقه در میان مسلمانان دامن می زنند.

منظور از وحدت در میان مسلمانان این نیست که آنها در هیچ زمینه ای دچار اختلاف نظر نباشند و در زمینه تفکر و آیین های مذهبی و همچنین همه مبانی و همه امورزندگی همسان عمل کنند یا همه تحت یک سیاست و نظام سیاسی و اقتصادی واحد زندگی کنند. طبیعی است که این معنا از وحدت به ذهن نمی آید و انجام آن نیز ممکن نخواهد بود. چرا که چنین معنایی از وحدت بر خلاف سنت الهی و فطرت انسانی و طبیعت بشر است.

منظور از اتحاد و انسجام میان مسلمانان این است که همگی به رغم وجود دیدگاههای مختلف بتوانند در برابر دشمنان مشترک در یک جبهه بایستند و هماهنگ و منسجم عمل کنند. در واقع اتحاد در اینجا به معنای یکی کردن مذاهب و دیدگاههای جدید نیست. از نظر قرآن نیز ضرورت و اهمیت اتحاد، از اساسی ترین مسائل اجتماعی و دینی مسلمانان است و اختلاف موجب ضعف و ناتوانی در برابر دشمنان و از دست دادن توان سیاسی و اقتصادی کشورهای مسلمان می شود.

طی سالهای گذشته و به دنبال افزایش بحران های ناشی از ظهور و بروز جریان های افراطی همچون داعش و گروههای تکفیری، تفرقه و خصومت ورزی به امری رایج در میان کشورهای اسلامی تبدیل شده است. هرچند تلاش های زیادی از سوی برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با این جریان های افراطی صورت می گیرد اما وضعیت موجود و روند تحولات نشان می دهد که مبارزه با این عقاید خطرناک در کنار تلاش های وحدت آفرین باید از طرف همه کشورهای مسلمان مورد اقبال قرار گیرد و افزایش یابد.

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه ایجاد اتحاد میان مسلمانان است. از جمله اقدامات مهمی که ایران در راستای ایجاد وحدت و همگرائی میان مذاهب و فرق اسلامی انجام داده، می‌توان به تاسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی اشاره کرد. هدف مجمع تقريب مذاهب در جهان اسلام، نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامي با هدف شناخت يکديگر و دستيابی به وحدت اسلامی بر پایه اصول و اشتراکات اسلامي است. من معتقدم جمهوری اسلامی ایران در کنار این اقدام که باعث شده نقشی کانونی در نزدیک تر کردن دیدگاه مسلمانان با عقاید و گرایش های مختلف داشته باشد، باید از چهره ها و عالمان متعددی برای حضور در نشست های وحدت در ایران دعوت کند و بتواند سایه این تلاشها را بر اقصی نقاط جهان اسلام بیندازد. این کار باعث شناخت و همبستگی  و ارتباط بیشتر عالمان دینی و متفکران اسلامی می شود و در تشکیل اجتماعات بزرگ اسلامی و نشست های نقد و مناظره تاثیر گذار خواهد انجامید.

به قلم: هندار یوسف، دانشجوی اندونزیایی دکترای فقه تطبیقی
تنظیم و برگردان: سید مهدی موسوی