مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
پیام تسلیت معاون امور ایران مجمع تقریب در پی درگذشت امام جمعه لکهنو هندوستان
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰۹:۳۱ 196

پیام تسلیت معاون امور ایران مجمع تقریب در پی درگذشت امام جمعه لکهنو هندوستان

در پیام محسن مسچی معاون امور ایران و مشاور عالی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آمده است: