دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی

دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی
فدا حسین مالکی نماینده زاهدان، احمدی پور نماینده خواف و رشتخوار، محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان و راور و خانم ها سمیه رفیعی نماینده تهران و عفت شریعتی نماینده زرند و کوهبنان با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز سه شنبه 25 شهریور 1399 دیدار و گفتگو کردند.