ورود دکتر شهریاری و هیئت همراه به شهر مقدس نجف اشرف و زیارت عتبات عالیات
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰۹:۳۳ 256

ورود دکتر شهریاری و هیئت همراه به شهر مقدس نجف اشرف و زیارت عتبات عالیات

ورود دکتر شهریاری و هیئت همراه به شهر مقدس نجف اشرف و زیارت عتبات عالیات