دیدار هیئت ایرانی شرکت کننده در اجلاس وحدت اسلامی عراق با نماینده ولی فقیه در کشور عراق
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰۹:۳۳ 127

دیدار هیئت ایرانی شرکت کننده در اجلاس وحدت اسلامی عراق با نماینده ولی فقیه در کشور عراق

دیدار هیئت ایرانی شرکت کننده در اجلاس وحدت اسلامی عراق با نماینده ولی فقیه در کشور عراق