دیدار هیئت ایرانی شرکت کننده در اجلاس بین المللی وحدت اسلامی از مدرسه خالصی در کاظمین
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۰:۳۳ 143

دیدار هیئت ایرانی شرکت کننده در اجلاس بین المللی وحدت اسلامی از مدرسه خالصی در کاظمین

دیدار هیئت ایرانی شرکت کننده در اجلاس بین المللی وحدت اسلامی از مدرسه خالصی در کاظمین