وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
کنفرانس وحدت اسلامی در بغداد/1
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۴:۳۳ 322

کنفرانس وحدت اسلامی در بغداد/1

کنفرانس وحدت اسلامی در بغداد/1