دیدار دکتر شهریاری و هیئت همراه با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰۷:۳۳ 314

دیدار دکتر شهریاری و هیئت همراه با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق

دیدار دکتر شهریاری و هیئت همراه با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق