وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
بازدید دبیرکل مجمع تقریب از نمایشگاه جنبی سومین کنفرانس منطقه ای وحدت اسلامی
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۱۰:۳۸ 174

بازدید دبیرکل مجمع تقریب از نمایشگاه جنبی سومین کنفرانس منطقه ای وحدت اسلامی

بازدید دبیرکل مجمع تقریب از نمایشگاه جنبی سومین کنفرانس منطقه ای وحدت اسلامی