بازدید جمعی از مهمانان کنفرانس منطقه ای ارومیه از کلیسای حضرت مریم(س)
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۱۰:۳۸ 139

بازدید جمعی از مهمانان کنفرانس منطقه ای ارومیه از کلیسای حضرت مریم(س)

بازدید جمعی از مهمانان کنفرانس منطقه ای ارومیه از کلیسای حضرت مریم(س)