وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
تقدیر از اعضای ستاد راهبردی کنفرانس منطقه ای وحدت اسلامی
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۱۰:۳۸ 205

تقدیر از اعضای ستاد راهبردی کنفرانس منطقه ای وحدت اسلامی

تقدیر از اعضای ستاد راهبردی کنفرانس منطقه ای وحدت اسلامی