سخنرانی دبیر کل مجمع جهانی تقریب در ششمین همایش بین المللی اربعین
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۱:۳۹ 118

سخنرانی دبیر کل مجمع جهانی تقریب در ششمین همایش بین المللی اربعین

سخنرانی دبیر کل مجمع جهانی تقریب در ششمین همایش بین المللی اربعین