دیدار امیر جماعت اسلامی پاکستان و هیئت همراه با دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱۱:۴۱ 252

دیدار امیر جماعت اسلامی پاکستان و هیئت همراه با دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

دیدار امیر جماعت اسلامی پاکستان و هیئت همراه با دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی