نشست شورای مدیران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 30 آبان 1402
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۷:۴۱ 170

نشست شورای مدیران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 30 آبان 1402

نشست شورای مدیران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 30 آبان 1402