مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
نشست هیأت علمی سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی | تصاویر
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳:۱۲ 394

نشست هیأت علمی سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی | تصاویر

نشست هیأت علمی سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور حجت الاسلام المسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.