۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۰:۴۱ 1903

استاد شاعر ناصر مردوخی

تهران ـ ربيع الاول 1432 هجری مصادف با بهمن ماه 1389 شمسی