بررسي تطبيقي فتح بيت المقدس در آستانه ظهور از ديدگاه فريقين

بررسي تطبيقي فتح بيت المقدس در آستانه ظهور از ديدگاه فريقين

 

بررسي تطبيقي فتح بيت المقدس در آستانه ظهور از ديدگاه فريقين

 

                                              زهره شهبازي[1]

محمد هادي منصوري[2]

چكيده:

باورداشت و نگاه عميق به مصلح جهاني و منجي عدالت گستر كه در بستر زمان و در دوره آخرالزمان جامعه بشري را به تكامل و سعادت همه جانبه مادي و معنوي خواهد رساند ،مسئله اي است كه در ميان اديان آسماني بويژه اديان ابراهيمي مطرح بوده و نقطه اشتراك آن هاست. بخش مهمي از عقايد تمام فرق  مذاهب اسلامي آمدن منجي در آخرالزمان است كه ايشان از عترت رسول الله است و مهدي نام دارد و در اين بين اختلافاتي  نيز در ميان فرق اسلامي در مورد نسب و شخصيت و زمان تولد حضرت وجود دارد  اما اهل سنت در برخي مسائل مهدويت هيچ گونه اختلافي با اماميه ندارند. يكي از  مسائل مشترك ميان اهل سنت و شيعه كه از روايات متعدد اهل سنت به دست مي­آيد  اين است كه  حضرت مهدي عليه السلام منطقه بيت المقدس را فتح نموده و با دجال و سفياني در مناطق شام و فلسطين به مبارزه مي پردازد در اين ميان حضرت عيسي عليه السلام نيز ظاهر گشته و به امام در نماز اقتدا خواهد كرد.

مهدويت مورد توجه انديشمندان و فضلاء و نویسندگان مسلمان بوده،  مكتوبات و مقالات  ارزش مندی ارائه کرده اند؛ ولی در موضوع فوق نوشته ای جامع و با نگاه تطبیقی میان شیعه و سنی انجام نگرفته است اما مقالات پيرامون مسئله فلسطين و فتح ان در طول تاريخ بسيار مطرح شده است. 

مقاله حاضر دیدگاه عالمان اهل سنت  و شيعه درباره  فتح بيت المقدس توسط امام مهدی(عليه السلام) را بررسی نموده است و روش تحقیق در آن کتابخانه­ای، به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود

 

کلید واژه ها: فتح، ظهور، بيت المقدس، حضرت مهدي(عليه السلام)، آخر الزمان

[1]- دانشجوي ارشد دانشگاه معارف –مدرسي معارف گرايش آشنايي با منابع اسلامي.

[2]- استاد دانشگاه معارف.