رمز پیروي و مانایي جمهوري اسلامي ایران و نماد مقاومت دربیانیه گام دوم مقام معظم رهبري امام خامنه‌اي(دام عزه العالي)

رمز پیروي و مانایي جمهوري اسلامي ایران و نماد مقاومت دربیانیه گام دوم مقام معظم رهبري امام خامنه‌اي(دام عزه العالي)

 

رمز پیروي و مانایي جمهوري اسلامي ایران و نماد مقاومت دربیانیه گام دوم مقام معظم رهبري امام خامنه‌اي(دام عزه العالي)

دکتر طوبی کرمانی[1]

چکیده:

در جمهوری اسلامی ایران برای تعیین هدف، جهت و نوع حرکت، چشم‌اندازها و منشورهایی تدبیر شده است که بیانیه گام دوم حضرت امام خامنه‌ای در واقع یکی از اساسی‌ترین منشورهای نظام است. ایشان پس از گام اول برای توجّه به اینکه "طولانی‌ترین سفرها با گام اول آغاز می‌شود" و ترسیم سه مرحله برای انقلاب در بیانیه، گام دوم را صادر می‌فرمایند. در این بیانیه که به مثابه نقشه راه است برای همه آنهایی که سیستمی می‌اندیشند و نظام‌مند عمل می‌کنند، همچون مرحله اول، تکرار معنا داری دارند تحت عنوان «خودسازی»، «جامعه پردازی»، «تمدن سازی». به نظر می‌رسد این تکرار حاوی نکته مهمی‌است که غالبیت مخاطب آن، دولتمردان می‌تواند باشد به اینکه تا خودسازی و تهذیب نفس ننموده‌ایم و سپس تدبیرمنزل و مدیریت و تربیت صحیح خانواده و فرزند نداشته‌ایم، سیاست مدن، ناممکن می‌نماید. موضوعیت و طریقیت این بیانیه‌، توجه به سه سطح و زاویه "تبیین و خوانش اندیشه‌ای"، "راهکارهای تحقق عملی" والزامات و ضرورت‌ها و اقدامات لازم" را که مورد تأکید ایشان است، بار مسؤولیتی مضاعف را بر دوش جامعه نخبگانی می‌گذارد. روح بیانیه، حاکی از توجه ویژه به حکایات قرآنی و عبرت‌آموزیِ از تاریخ و قانون الهی است و تلویحاً در کنار معجزات پیامبران(علیهم السلام) به دو معجزه ملت ایران و در نتیجه، منطقه اشاره می‌کنند و آن مقاومت توده‌هایِ مردم در سایه‌سار وحدت خواص علمایی و نخبگی است. ایشان بر پنج کلید واژه‌ اساسی امیدواری و نگاه خوش‌بینانه به آینده، بهره‌مندی از تجربه‌های گذشته، ایمان به ظرفیت‌های انسانی سرزمینی، اعتماد به نفس، جوان‌گرایی را در این گام دوم تأکید دارند با سرمایه‌های هفتگانه‌ای چون علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزّت ملّی و سبک زندگی و کنشگرانی با پتانسیل بسیار بالا به نام جوان که در فرایندِ بزرگ و جهانیِ چهل ساله گام دوّم در صحنه جدید پیروزی و تمدنّ‌سازی به عنوان محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی ایفای نقش می‌کنند.

کلید واژه ها: خود سازی، جامعه پردازی، تمدن سازی، مقاومت، وحدت، جوان

[1]- دبير كل اتحاديه جهاني زنان مسلمان و استاد دانشگاه تهران.