موقعیت راهبردي براي مقاصد غرب در منطقه غرب آسیا

موقعیت راهبردي براي مقاصد غرب در منطقه غرب آسیا

 

موقعیت راهبردي براي مقاصد غرب در منطقه غرب آسیا

فاطمه پورحسن درزی[1]

چکیده:

فلسطین یکی از سرزمین­هایی است که بعد از فروپاشی عثمانی، به موجب پیمان " سایکس پیکو" تحت قیمومیت انگلیس درآمد و طی مراحلی به صهیونیست­ها واگذار شد. علت اصلی این واگذاری، اشتراک منافع غرب و صهیونیسم در این زمینه بود. غرب به علت خاطره تلخی که از شکست در جنگ های صلیبی در برابر مسلمانان داشت و نیز به تنگ آمدن اروپاییان از کارشکنی ها و جامعه ناپذیری یهودیان در سرزمین های اروپایی و مهم تر از همه پشت سرگذاشتن رنسانس و دستیابی به پیشرفت های علمی و صنعتی، که از طرفی نیاز به مواد خام و از طرف دیگر نیاز به بازار مصرف برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود داشت و ضمن این مسأله میل به گسترش قلمرو و نفوذ خود به ویژه در منطقه استراتژیک خاورمیانه برای تسلط بر جهان اسلام، دست به همکاری گسترده با صهیونیست ها زد. اما در این پژوهش به بررسی جغرافیای سیاسی فلسطین و موقعیت راهبردی آن در منطقه غرب آسیا با توجه به موقعیت تاریخی و جغرافیایی اش و از منظر هژمونی غرب با استقرار رژیم صهیونیستی در این منطقه ، برای رسیدن به اهدافش در منطقه غرب آسیا ، به روش" توصیفی – تاریخی " پرداخته شده است.

کلید واژه ها: موقعیت راهبردی، فلسطین ، غرب، غرب آسیا

[1]- .